Ajuts de l’Institut Ramon Llull

Ajuts per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana:

ajuts IRLL’Institut Ramon Llull ha publicat, a través del DOGC núm. 7542 de data 24 de gener, la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa durant l’any 2018 (ref. BDNS 382334).

Dins d’aquesta línia se subvencionen els actes de promoció exterior de la literatura catalana que tinguin lloc fora del domini lingüístic, dossiers monogràfics sobre literatura a revistes culturals, traducció de fragments i elaboració de dossiers d’obres de literatura catalans per a trameses a l’estranger. Queden excloses les activitats dins l’àmbit acadèmic. (Punt 1.1 de les bases)

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 20 d’abril de 2018

Enllaços d’interès:

Convocatòria
Bases

Més informació:

Per a més informació, cliqueu aquí

Ajuts per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil:

L’Institut Ramon Llull ha publicat, a través del DOGC núm. 7542 de data 24 de gener, la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil durant l’any 2018 (ref. BDNS 382348).

Aquests ajuts tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per al finançament de les despeses corresponent a la remuneració de l’il·lustrador/a d’obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (àlbums o llibres il·lustrats) de qualitat, sempre que l’obra compleixi les característiques que s’esmenten al punt 1.1 de les bases. Queden excloses les obres de còmic, novel·la gràfica i similars, així com l’autoedició.

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 20 d’abril de 2018

Enllaços d’interès:

Convocatòria
Bases

Més informació:

Per a més informació, cliqueu aquí

Residència d’escriptors Art Omi – Ledig House de Nova York:

S’ha iniciat el període de presentació de sol·licituds per a participar a la residència d’escriptors Art Omi – Ledig House (Nova York, USA). El termini queda obert fins al 12 de febrer de 2018. El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

L’Institut Ramon Llull, amb la col·laboració de la Fundació Han Nefkens, ofereix la possibilitat de presentar candidatures en línia a tots aquells escriptors/es de literatura catalana que estiguin interessats en participar en el procés de preselecció. La tria final dels dos escriptors/es convidats/des anirà a càrrec de la residència Art Omi. L’IRL subvenciona l’estada i desplaçament de l’escriptor.

Les dates de l’estada serien entre els següents dos períodes:

  • Primavera: 23 de març al 1 de juny
  • Tardor: 8 de setembre al 2 de novembre

Enllaços d’interès:

Trobareu tota la informació, requisits i documentació que cal presentar en el següent enllaç:

Més informació:

Per a més informació, cliqueu aquí