LOGO-ICEC

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o entitats del sector cultural (ref. BDNS 625086).

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió d’ajuts per realitzar diagnosis ambientals d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.

S’entén per diagnosi ambiental l’estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, etc.), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.

La diagnosi ambiental s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

El període per presentar sol·licituds és del 17 de maig al 30 de juny del 2022, tots dos inclosos!

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

Consultes: