LOGO-ICEC

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixi l’impacte ambiental de les empreses o les entitats del sector cultural (ref. BDNS 632960).

L’objecte és la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural.

Hi ha dues modalitats:

  • Realització d’actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l’impacte ambiental de les activitats i els projectes de les empreses o les entitats culturals, dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, d’arts visuals, del llibre, dels videojocs i de la cultura digital.

En queden excloses les actuacions relatives a la realització de diagnosis ambientals i per a la realització de consultories i plans de sostenibilitat ambiental.

  • Inversió en obres de millora de les infraestructures o en l’adquisició d’equipament tècnic, adreçada a reduir-ne l’impacte ambiental, per a equipaments culturals de titularitat privada, amb una programació professional estable. S’entén com a equipaments culturals les llibreries, les sales d’exhibició cinematogràfica, les galeries d’art, les sales de concert, els teatres, els espais d’assaig de les arts escèniques i de la música, els centres de creació, producció i exhibició d’arts digitals, i els espais d’emmagatzematge dels equipaments esmentats.

En queden excloses les discoteques i les sales de ball que no actuïn com a sala de concert.

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 21 de juliol del 2022, ambdós inclosos.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.