El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals comunica que, en relació a la suspensió dels procediments administratius a conseqüència de l’emergència sanitària pel COVID-19, que recull la disposició addicional tercera del Decret Reial 463/2020, del 14 de març, una nova instrucció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya determina la flexibilització d’aquesta suspensió i permet obrir el termini de presentació de sol·licituds d’aquelles línies de subvenció que estaven en període de presentació abans del 14 de març.

Per tant, s’obre la possibilitat de presentació de sol·licituds d’aquestes subvencions fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. Un cop aixecat aquest estat, s’afegiran els dies que faltaven a cada línia de subvenció per finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

El termini per presentar sol·licituds acaba el dia 29 d’octubre de 2020!

El moment del llançament comercial s’ha de dur a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021, tots dos inclosos.

Recordeu que hi ha una línia específica pel llibre. Les bases i la convocatòria publicades ara es refereixen a la línia general. En aquestes bases es restringeix la presentació de projectes de publicació d’alguns llibres. Això no vol dir que no es puguin presentar projectes empresarials.

Modificació de les bases aquí