Segons el Departament de Cultura s’estant finalment activant els crèdits de l’ICF. Esperem que al llarg de la propera setmana les empreses que els hagin sol·licitat els vagin reben. Si teniu qualsevol problema ens ho podeu notificar a info@gremieditors.cat

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

  • Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.
  • Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.
  • Comissió: sense comissions.
  • Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Sol·licitud:

  1. Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà d’especificar en el camp “Breu resum de les necessitats de finançament” que es tracta de necessitats de liquiditat pel COVID-19).
  2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.