fomento ministerioEl BOE de data 7 de març de 2023 ha publicat la convocatòria del Ministerio de Cultura y Deporte per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció de llibres entre llengües de l’Estat, corresponents a l’any 2023.

L’obra objecte de traducció haurà d’estar publicada en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat i estar escrita per un autor espanyol.

Un mateix sol·licitant no podrà demanar ajut per a més de tres projectes.

El termini de presentació de sol·licituds es des del 8 fins al 29 de març de 2023!

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

Us recomanem que llegiu atentament la convocatòria.