Els índexs de lectura a Espanya han augmentat 5,7 punts en els darrers 10 anys, amb una especial incidència entre els adolescents.

· El percentatge de lectors de llibres, que va experimentar un important increment en 2020 i es va consolidar en 2021, va seguir creixent en 2022, més significativament entre els joves.

· El 64,8% dels espanyols llegeixen llibres en el seu temps lliure, aquest percentatge s’incrementa fins al 66,2% si s’hi incorporen els lectors exclusius de còmic.

· Els menors amb edats compreses entre 10 i 14 anys i entre 15 i 18 anys registren els majors percentatges de lectors freqüents del total de la població. Entre els adolescents de 15 i 18 anys es va registrar un increment d’11,8 punts en els darrers deu anys.

· Els lectors freqüents, aquells que llegeixen almenys una vegada a la setmana, es manté en el 52%. Segueix havent un important percentatge d’espanyols (35,2%) que no llegeixen mai o quasi mai, si bé el percentatge s’ha reduït en aquests deu darrers anys.

· El Baròmetre segueix detectant desequilibris en els índexs de lectura entre les diferents Comunitats Autònomes, entre dones i homes i entre les diferents trams d’edat. El percentatge de dones lectores en el seu temps lliure és significativament superior al dels homes en tots els grups d’edat, diferències que s’han mantingut en els darrers deu anys.

· La lectura en suport digital es manté estable. Un 29,5% de la població de 14 o més anys llegeix en suport digital almenys una vegada al trimestre.

· Baixa el percentatge dels que paguen pels llibres digitals (39%). El 66,3% se’ls baixa o descarrega gratuïtament. El 67% dels lectors digitals sap quan la descàrrega no és legal.

· El 52,8% dels espanyols va comprar algun llibre (no de text) en 2022. La llibreria tradicional es manté com el canal de compra habitual de llibres seguida d’Internet (canal més utilitzat per persones entre 25 i 34 anys) i les cadenes de llibreries.

Informe:

habits-lectura

Més informació: