logo-beaLa Federación de Gremios de Editores de España ens ha comunicat que l’ICEX ha decidit no organitzar el tradicional “Pavelló oficial” a la BookExpo America, “BEA 2017”, que se celebrarà a Nova York del 31 de maig al 2 de juny.

El motiu ha estat que any rere any la fira ha anat reduint l’espai dedicat als professionals, incrementant la venda al públic en general. La poca participació d’editorials espanyoles i l’alt cost del Pavelló també han ajudat a prendre aquesta decisió.

De totes maneres, en el cas que hi hagi un nombre suficient d’editorials interessades en participar a la BookExpo America “BEA 2017”, es plantejaria incloure aquesta fira dins del pla d’activitats de comerç exterior de la FGEE. Seria una participació agrupada de l’organització de la qual s’encarregaria la FGEE, com sempre. La contribució dels agremiats estaria fixada en 1.700 euros el mòdul individual i 800 euros el mòdul compartit amb una altra editorial. Per tal de prendre una decisió en ferm, cal que ens comuniqueu, en el termini més breu possible, i no més tard del 30 de setembre, el vostre interès en participar-hi dins de l’estand col·lectiu.

Amb la finalitat que el nostre sector mantingui la presència als Estats Units, s’estan plantejant organitzar una altra activitat, també en col·laboració amb la FGEE, però destinada a l’àrea infantil i juvenil. Es tractaria d’unes Jornades Tècniques de Llibre Infantil i Juvenil a Florida, per a un màxim de 10 editorials, a les quals s’invitaria a participar tots els professionals de la cadena de compra d’aquests tipus de llibres, incloent contes i materials educatius complementaris.

També s’està estudiant realitzar unes Jornades Tècniques de Llibre Acadèmic amb universitats nord-americanes.