Conveni col·lectiu. Taules salarials

CONVENI COL·LECTIU. TAULES SALARIALSRestem a l’espera de la publicació del text del Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats de Paper, Manipulats de Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars però disposem de les taules salarials aplicables a partir de novembre de 2017 i d’un resum dels acords presos que posem a disposició dels interessat.

1. Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars:

Vigència 2017 – 2018. Ultraactivitat Juny 2020

INCREMENT SALARIAL (Només salari base i plus lineal)

Novembre – Desembre 2017 1,2 —–> Absorbible
Any 2018 1,5 ————————–> Absorbible

PAGAMENT ÚNIC

150€ NO absorbible però SÍ compensable amb el que s’hagi pagat a compte de Conveni

PREAVISOS PER CESSAMENT PER PART DE TREBALLADORS

 • Directius i caps de taller (2 mesos)
 • Administratius, tècnics especialistes, comercials i caps d’equip (1 mes)
 • Resta de personal (15 dies)
 • Serveis generals i personal en formació (7 dies)

VACANCES:

 • Es suprimeix preferències per raó d’antiguitat.
 • Absències justificades amb dret a retribució, s’amplien a les parelles de fet degudament registrades.
 • Permís de 2 dies per hospitalització de parents fins al 2on grau de cosanguinitat ó afinitat.
 • Es podrà disfrutar mentre duri l’hospitalització i no obligatòriament els dos primers dies de la mateixa.

FALTES:

 • Incorporació com a falta greu la no utilització d’EPI o manipulació dels sistemes de seguretat per part del treballador, de conformitat amb l’avaluació de riscos laborals de l’empresa.
 • Supressió de l’obligació de les revisions semestrals dels treballadors que utilitzin pantalles, supeditat al que estableixi l’avaluació de riscos laborals.

INCORPORACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT:

Tret que ja existeixi protocol s’estableix el següent:

 • Denúncia davant el representant de l’empresa i la representació legal dels treballadors.
 • Separació cautelar del pressumpte assetjador sense que suposi modificació substancial de les condicions de treball.
 • Nomenament de mediador. – Fase d’investigació (10 dies hàbils). Al finalitzar la mateixa s’elaborarà un informe concretant l’existència o no del assetjament i en el seu cas la sanció que procedeixi. Pot aplicar-se la consideració de falta molt greu.

Consulta la versió en PDF “Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars”

2. Taules salarials:

Taules-salarials_nov2017

Consulta la versió en PDF “Estructura salarial del convenio colectivo a partir de Noviembre de 2017 (Tablas salariales)

2017-11-22T13:00:42+00:00 19 novembre, 2017|Categories: Agenda, Destacat, Documents, Gremi d'Editors de Catalunya, Impremta, Notícies, Publicacions, Top|
2017-11-22T13:00:42+00:00 19 novembre, 2017|Categories: Agenda, Destacat, Documents, Gremi d'Editors de Catalunya, Impremta, Notícies, Publicacions, Top|