El Gremi ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per promoure el plurilingüisme als ensenyament obligatoris. L’acord té com a base els nivells de competència definits al Marc Europeu Comú de Referència i que estableix un bon nivell d’aprenentatge d’una llengua estrangera i la introducció d’una segona llengua estrangera. El seu principal objectiu és establir les estratègies i les orientacions que permetin promoure el coneixement de les llengües estrangeres i que es concretarà amb la creació d’un grup de treball conjunt for­mat per especialistes del Departament d’Ensenyament i de les diferents editorials. Aquest conveni tindrà una durada de tres anys.