Conveni de col·laboració amb la Generalitat per promoure el plurilingüisme

El Gremi ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per promoure el plurilingüisme als ensenyament obligatoris. L’acord té com a base els nivells de competència definits al Marc Europeu Comú de Referència i que estableix un bon nivell d’aprenentatge d’una llengua estrangera i la introducció d’una segona llengua estrangera. El seu principal objectiu és establir les estratègies i les orientacions que permetin promoure el coneixement de les llengües estrangeres i que es concretarà amb la creació d’un grup de treball conjunt for­mat per especialistes del Departament d’Ensenyament i de les diferents editorials. Aquest conveni tindrà una durada de tres anys.