L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat, a través del DOGC núm. 7553, de data 2 de febrer de 2018, la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Presentació de sol·licituds: Del 8 de febrer al 8 de març de 2018, ambdós inclosos.

Llançament comercial de les obres objecte de la sol·licitud: De l’1 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Atenció! Enguany NO és obligatori acollir-se a aquest ajut per accedir als ajuts a la producció (antic suport genèric).

Documentació:

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Més informació, requisits, documentació i terminis, aquí