L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat una nova convocatòria de subvencions a la producció de llibres, en suport paper i digital, d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana.

S’hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement. A títol enunciatiu s’hi relacionen, entre d’altres, l’assaig i el pensament, els llibres científics i tècnics, els clàssics, l’edició cartogràfica i la literatura. Pel que fa a les obres de caràcter literari no són subvencionables les escrites originàriament en català. No són subvencionables els llibres de text i els manuals universitaris, els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions de partits polítics i entitats públiques o privades i les de distribució gratuïta o no comercial.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencio­nables posteriorment com a llibres publicats. Aquestes subvencions tenen consideració d’ajuts de minimis.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

En el cas de projectes, els llibres s’han de publicar abans del 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

Pel que fa a llibres ja publicats, la publicació s’ha d’haver dut a terme entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Generalitat de Catalunya-CulturaEnllaços i documents d’interès: