El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller de formació, “Curs taller pràctic sobre propietat intel·lectual i drets d’autor” de trenta hores de durada, i que tindrà lloc a les seves instal·lacions. El taller començarà el dijous 7 de maig a la tarda, de 17.00h a 20.00h.

Dades del curs:

 • Durada: 30 hores
 • Periodicitat: 10 sessions de 3 hores
 • Dates: del dijous 7 de maig al dijous 9 de juliol, ambdós inclosos
 • Horari: de 17.00h a 20.00h

Programa:

 1. Consideracions prèvies. La propietat intel·lectual és “propietat”.
 2. El concepte de propietat intel·lectual i el dret d’autor
 3. Objecte de la protecció. Què està protegit i què no?
 4. Subjectes de la protecció. Titulars de drets
 5. Drets morals
 6. Drets patrimonials
 7. Drets dels editors
 8. Drets dels desenvolupadors de software
 9. Intermediaris i comissionistes. Agències literàries
 10. Transmissió inter vivos dels drets d’autor i propietat intel·lectual
 11. Transmissió post mortemauctoris i el domini públic
 12. Tipus de contractes. Quin tipus de contracte fer servir a cada situació
 13. Les “meras” fotografies
 14. Entitats de gestió i operadors independents
 15. Els drets d’autor i les xarxes socials. Twitter, Facebook, Instagram
 16. Límits a l’exercici dels drets
 17. Coedicions internacionals
 18. Registre de la Propietat Intel·lectual
 19. Violació de drets. Il·lícits civils i penals i contra la propietat intel·lectual
 20. Simulació de cas real

Objectius i metodologia:

Els alumnes adquiriran tota la informació jurídica necessària i adequada a partir dels casos pràctics que proporcionen ells mateixos i els proposats pel docent.

En aquells temes que per la seva naturalesa sigui possible, es durà a terme un simulacre en què l’alumne podrà treballar de forma real aquells temes que s’hagin tractat.

Tots els epígrafs es treballaran de forma pràctica. Cada tema comptarà amb exemples reals que es treballaran durant la sessió.

L’última sessió constarà d’un simulacre en què cada alumne adoptarà un rol proposat pel docent. Hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits en el curs per poder dur a terme el paper que se li hagi assignat. Per exemple, haurà de preparar un encàrrec o negociar la cessió de drets, ha de vetllar pels seus interessos, negociar, detectar el que no pot cedir-se i el que sí, elaborar un esborrany atenent no només al que s’adquireix sinó al que podria cedir a tercers, entre altres tasques.

Docent:  

Silvia Sánchez –  Jurista especialitzada en propietat intel·lectual i col·laboradora en diversos despatxos d’advocats.

Ha impartit classes com a professora experta en propietat intel·lectual a la UOC Oberta Publishing i a la Universitat d’Alcalà.

Preus:

 • Import associat: 480 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)
 • Import no associat: 599 euros (100% bonificable a càrrec dels crèdits de bonificació de l’empresa)

Inscriu-te!

Feu clic sobre el següent botó d’enllaç per formalitzar la vostra inscripció al “Curs taller pràctic sobre propietat intel·lectual i drets d’autor”: FORMULARI

Si l’empresa així ho desitja, el Gremi podrà gestionar els procediments administratius amb la Fundació Tripartita, per tal que puguin bonificar-se totalment o parcial la formació realitzada. Per a empreses associades, el cost de les gestions administratives inherents al procés de bonificació serà de 0€. Per a empreses no associades, el Gremi facturarà el 10% del cost del curs en concepte de gestió administrativa de la bonificació. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi: formacio@gremieditors.cat