Directorio FGEE

Directorio FGEE

Com probablement haureu vist en les fires internacionals, la Federación de Gre­mios de Editores de España publica uns directoris d’editorials per matèries que són útils per a la informació en les fires. Atès que s’estan exhaurint alguns dels catàlegs editats, s’ha previst la reedició d’alguns dels directoris, actualitzant les dades de les empreses.

Aquestes publicacions compten amb un ajut de l’ICEX però l’import no cobreix tot el seu cost. La junta directiva de la FGEE en el seu dia va recolzar que les inscripcions en els catàlegs cobreixin els costos. És per això que amb l’ajut rebut i amb la finalitat exclusiva de cobrir el cost, la fitxa d’inscripció es fixi en 15,00 euros per editorial i directori. El Departament de Comptabilitat del Gremi emetrà una nota de càrrec per aquest concepte.

En el cas de no cobrir el cost de l’edició sumant el nombre d’editors interessats i l’ajut de l’ICEX, no es publicaran aquests directoris i es retornaran els diners abo­nats per aquest concepte.

Els directoris que es publicaran són «Belles Arts», «Científico-Tècnic» i «Ciències Socials».

És important que els llibres figurin a DILVE.

Termini 29 de setembre

Sol·licituds:

Les editorials que hi vulguin participar hauran de formalitzar la fitxa de la matèria que correspongui (el document és un Excel i es pot descarre­gar clicant a sobre de cada matèria). Les fitxes s’han de retornar per correu electrònic a la Secretaria del Gremi, abans del dia 29 de setembre.

Fitxes:

Les fitxes s’han de fer arribar per correu electrònic a la Secretaria del Gremi: info@gremieditorscat.es

 

Més informació