Cada dia es facturen a Espanya més de 6 milions d’euros en la venda de llibres, i , Catalunya segueix sent la comunitat líder de l’Estat en termes de facturació, amb un 48,3 per cent.

Son dues de les moltes conclusions que es poden extreure de l’informe “El sector del libro en España 2013-2015″, realitzat per l’Observatorio del Libro y La Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i que ha estat recentment publicat.

L’informe, que podeu consultar de forma completa en l’arxiu pdf adjunt, conté dades d’interès extretes de diferents fonts estadístiques que analitzen el sector des de la seva globalitat, tant des del punt de vista de la producció editorial com des del punt de vista dels hàbits de lectura dels consumidors, la distribució o la venda.

Principals conclusions

 • Cada dia, a Espanya:
  • S’enregistren 250 nous títols, dels que 55 són en format digital
  • Es produeixen 621.000 exemplars
  • Es venen 421.000 exemplars
  • Es facturen més de 6 milions d’euros per llibres en el mercat interior
 • De cada 100 llibres publicats:
  • 75 són en paper, la resta digitals.
  • 21 són llibres traduïts
  • 6 es publiquen en alguna llengua estrangera
  • 85 són una primera edició
  • 67 s’enregistren a Catalunya o Madrid
  • 20 són de literatura, 14 de texte, i 11 d’infantil o juvenil.
 • De cada 100 euros facturats:
  • 5€ provenen de la venda de llibres digitals, i 4,70€ de llibres de butxaca
  • Més de 54€ provenen de la venda de literatura i de llibres de text
  • Es produeixen uns 10 exemplars i es venen uns 7 llibres
 • De cada 100 exemplars venuts:
  • Se n’han produït 147
  • 9 son llibres de butxaca
  • 26 son llibres de text, 24 de literatura, i 19 d’infantil i juvenil.

 

Documentació:

2013-2015-El-Sector-del-Libro-en-Espan--a-Enero-2016