El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicat un estudi titulat “Situación actual y perspectivas de futuro de la lectura en España», elaborat per Javier Urgel Parreño. Tot i que l’estudi acaba l’any 2014, fa un profund anàlisi sobre la situació de la lectura a Espanya, l’evolució entre 1998 i 2l 2014, així com una anàlisi sobre els diferents tipus de lectors i formats de publicació, des de la premsa diària, les revistes o els llibres.

Les principals conclusions de l’estudi son:

  • La lectura ocupa el tercer lloc de preferències, després de la música i el cinema.
  • Distingeix entre lectura de premsa diària, llibres i revistes. S’aprecia una caiguda molt significativa en la lectura de revistes.
  • Respecte al llibre, dues bones notícies: Entre 2003 i 2014 es produeix una disminució de 4 punts percentuals de la caiguda de no lectors i una pujada de nou punts entre els lectors freqüents
  • El percentatge entre homes i dones és similar, amb un lleuger predomini de les dones per segment d’edat. Els més lectors se situen entre els 35 i els 44 anys
  • La variable més contundent en relació amb la lectura és la Formació Acadèmica, encara que segons l’investigador a partir de la Formació Professional s’anul·la aquesta variable. També influeix l’hàbitat; a major hàbitat major lectura, i hi ha una relació molt directa entre l’animació a la lectura per part dels professors i la família i el l’hàbit de llegir
  • El nombre de llibres llegits se situa en 5,57 per any, encara que el valor de la mitjana indica que el 50% de la població va llegir entre zero i dos llibres

 

Informe:

CIS-Pra--cticas-lectura-Espan--a-Javier-Urgel