El sector editorial espanyol va créixer, l’any 2016, i per tercer any consecutiu. Aquesta és la principal conclusió de l’Informe de Comerç Interior del Llibre elaborat per la Federación de Gremios de Editores de España, amb el suport del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i que s’ha estat presentant en roda de premsa a Madrid.

Concretament, les vendes del sector editorial van créixer el 2016 un 2,7% a nivell estatal, fet que confirma la línia de creixement de l’any anterior (al 2015 el creixement va ser del 2,8%), i la tímida recuperació de 2014. Amb aquest increment, la facturació de les editorials espanyoles va arribar el 2016 als 2.317,20 milions d’euros.

SectorLlibre2016

Aquest increment es recolza en un creixement més equilibrat de les vendes de tots els gèneres, especialment dels literaris, tant d’adults com infantil, (1,4% i 7,1% més, respectivament), així com pels llibres de text, atès que en el passat any es va procedir a la renovació dels manuals de 2n i 4t d’Educació Secundària establerta en el calendari d’implantació de la LOMCE. Cal assenyalar, però, que l’increment de les vendes d’aquest tipus de llibres ha estat inferior al registrat en anys anteriors (3,4%).

L’informe de Comerç Interior del Llibre mostra que l’any 2016 es van vendre 157.230.000 d’exemplars, un 1,2% més que el 2015 i es van editar 81.496 títols nous i reimpressions, un 1,6% més. La tirada mitjana va ser de 2.749 exemplars per títol, un 2,1% menys que el 2015. El preu mitjà de l’exemplar va ser de 14,74 euros, (0,22 euros més que en l’exercici anterior). No obstant això, el preu mitjà dels llibres de literatura ha registrat un descens.

L’estudi en 10 titulars:

  • La facturació va créixer un 2,7% el 2016, fins als 2.317,20 milions d’euros, tot i que encara queda recorregut fins a recuperar les xifres anteriors a la crisi.
  • Aquesta millora es recolza en un increment més equilibrat de les vendes de tots els gèneres, especialment els literaris, tant d’adults com infantil i juvenil, i dels llibres de text, com a conseqüència de la renovació de 2n i 4t de Secundària establerta en el calendari d’implantació de la LOMCE. En aquest últim cas, l’increment ha estat inferior al d’anys anteriors.
  • Les llibreries i cadenes de llibreries continuen sent els principals canals de distribució del llibre. Tots els canals incrementen les xifres de venda, a excepció de la venda per correu.
  • El sector va editar 81.496 títols, amb un tiratge mitjà de 2.749 exemplars per títol. El catàleg editorial espanyol en comercialització ascendeix a 620.316 títols. El preu mitjà es va situar en 14,74 euros.
  • El llibre editat en format digital va facturar 117.190.000 d’euros, un 1,5% més que el 2015. Aquestes xifres reflecteixen l’alentiment detectada a escala global en les vendes d’aquest format.
  • El nombre de títols digitals editats continua creixent. En 2016 es van editar 45.658 títols en format digital i es van vendre 12,3 milions d’exemplars. L’oferta legal de títols digitals va ascendir a 174.266, amb un preu mitjà de 9,5 euros.
  • Les vendes de llibres de butxaca segueixen disminuint.
  • Les exportacions del sector del llibre van arribar 571.770.000 d’euros, amb un increment del 3,5%. La balança comercial del sector del llibre ofereix un saldo positiu: 370.450.000 d’euros, un 14,2% més que el 2015.
  • El President de la Federación de Gremios de Editores de España i de la Associació de Cambres del Llibre d’Espanya la Asociación de Cámaras del Libro de España, Daniel Fernández, ha demanat que “la posada en marxa del Pla de Foment de la Lectura del Ministeri es vagi materialitzant amb accions concretes que repercuteixin en tota la cadena del llibre”.
  • La Federación de Gremios de Editores de España ha tornat a reclamar que es doti de recursos a la Comissió de la Propietat Intel·lectual perquè les seves accions siguin efectives en la lluita contra la pirateria.

Informe complet