CEDRO ens informa que el Tribunal Suprem ha declarat nul l’actual sistema de compensació de la còpia privada que el govern del Partit Popular va imposar l’any 2011 i que va ser reduir els recursos que obtenien autors i editors per aquest concepte.

La declaració de nul·litat del Reial Decret 1657/2012 és una molt bona notícia que obligarà a canviar el model de compensació de còpia privada actual que, com recordareu, es fa a través d’una assignació dels pressupostos generals de l’Estat enlloc de la compensació que les multinacionals tecnològiques abonaven per la via d’un cànon.

Ara caldrà veure com s’aplica a la llei la Sentència del Tribunal Suprem i com es realitzarà la compensació per la còpia privada.

La sentència del Tribunal Suprem

sentencia-canon-digital

Més informació