Estand-Frankfurt-catala

Estand català a Frankfurt 2019

Degut a les circumstàncies actuals, aquest any no hi haurà estand català a la Fira de Frankfurt 2020! Per més informació info@gremieditors.cat

Com és habitual en els darrers anys, EDITORS.CAT, el Gremi d’Editors de Catalunya, l’ICEC, l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Barcelona participaran conjuntament en un únic espai que posa a disposició de tots els editors catalans. S’ha acordat dividir l’espai en diverses formes de participació per tal de facilitar la presència del màxim nombre d’editors.

  • Dos mòduls + dues taules + cadires d’ús exclusiu
  • Un mòdul + taula + cadires d’ús exclusiu
  • Zona col·lectiva, sense cost. Taula d’ús comú

Modalitats de participació:

· DOS MÒDULS + DUES TAULES + CADIRES
2.690 euros
Dos cossos de prestatgeries i ús exclusiu de dues taules i cadires. Inclou la inscripció firal, la inserció en el catàleg com a co-expositor i tres acreditacions. Espai pensat especialment per a editors que tradicionalment tenien estand propi, necessiten espai d’exposició i hi són permanentment.

· UN MÒDUL + TAULA + CADIRES
1.650 euros
Un cos de prestatgeries i ús exclusiu d’una taula i cadires. Inclou la inscripció firal, la inserció en el catàleg com a co-expositor i dues acreditacions.

· ZONA COL·LECTIVA. TAULES I CADIRES D’ÚS COMÚ
Sense cost
El nombre de llibres a exposar estarà en funció de l’espai disponible, amb un màxim de 4 exemplars. Els llibres s’exposaran en prestatgeries i els editors disposa­ran d’una zona de treball d’ús comú. No inclou l’acreditació ni la inscripció firal ni la inserció en el catàleg; però ho podeu contrac­tar opcionalment amb un cost de 328 euros, que inclou una acreditació. Aquesta modalitat pot ser una bona opció per als editors que participin a l’acció «Un dia a la Fira de Frankfurt».

Inscripcions:

Cal fer la inscripció a través de l’enllaç al formulari de participació abans del dia 30 de març. A continuació, des de la Secretaria ens posarem en contacte amb vosaltres per facilitar-vos els diferents formularis de la fira.

Pagament:

Des de la Secretaria d’EDITORS.CAT s’emetrà una factura. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand català tindrà consideració de quota extraordinària.

Com és habitual, dels llibres se’n fa donació a diverses entitats.

Més informació: