fil-guadalajara

Estand de la FGEE a la FIL 2021

La 36a edició de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “FIL 2022” tindrà lloc del 26 de novembre al 4 de desembre.

Enguany, Sharjah serà el país invitat d’honor i la fira reserva com a dies de professionals el 28, 29 i 30 de novembre, de 09.00h a 17.00h.

La Federación de Gremios de Editores de España participarà amb un estand col·lectiu dedicat a empreses amb mòdul individual o mòdul compartit.

L’estand tindrà la mateixa superfície i el mateix disseny que l’any passat i s’ha recuperat la mateixa ubicació d’abans de la pandèmia. La FIL ha fixat un 15% de descompte respecte a les tarifes de 2020, descompte que també s’ha aplicat en els imports dels mòduls.

Us facilitem la informació que ens ha fet arribat la FGEE, així com la convocatòria de participació en aquesta fira. Us demanem que llegiu atentament tota la documentació.

Les modalitats i la contribució dels participants en el cost de l’estand són les següents:

Cal trametre, degudament formalitzada, l’annex I o II, segons modalitat, per a la inclusió al catàleg firal.

Al realitzar la reserva del mòdul s’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Ca­talunya preferentment per transferència bancària.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària, per la qual cosa el Gremi emetrà una factura per aquest concepte (amb exempció d’IVA, d’acord amb l’article 20.Uno.12º de la Llei 37/1992 de l’IVA).

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’l. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya abans del dia 15 de juny!

Aquesta activitat forma part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2022 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX per la qual cosa els participants podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX per aquesta activitat que s’aplicaran segons els criteris que figuren a la convocatòria.

Coordinadora de l’activitat: 

Més informació: