Estand de la FGEE a la Fira de Frankfurt 2022

La Federación de Gremios de Editores de España ha començat a treballar per participar a la 75th Frankfurter Buchmesse que se celebrarà del 18 al 22 d’octubre de 2023.

Participarà com és habitual en aquesta fira amb un estand col·lec­tiu que comptarà amb el patrocini del Ministerio de Cultura y Deporte i de CEDRO.

Eslovènia serà el país invitat d’honor.

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir):

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Catalunya, per transferència bancària. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària per la qual cosa s’emetrà una factura exempta d’IVA per aquest concepte.

El pagament i l’annex s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 31 de març!

Com és habitual els llibres exposats no seran retornats i es farà donació a alguna institució o biblioteca d’Alemanya.

Coordinadora de l’activitat: 

Més informació: