Estand de la FGEE a Buenos Aires 2019

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

La Federación de Gremios de Editores de España participarà en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2022 amb un estand col·lectiu de 132m2 que estaria situat al «Pabellón Rojo» i que romandria obert només durant els dies dedicats als professionals.

La 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tindria lloc del 26 d’abril al 16 de maig de 2022.

Els dies dedicats a les Jornades Professionals seran el 26, 27 i 28 d’abril.

La Habana serà la ciutat invitada d’honor.

PARTICIPACIÓ:

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la modalitat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import. Des del Departament de Comptabilitat del Gremi d’Editors de Catalunya s’enviarà una factura per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària per la qual cosa s’emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

El termini de recepció de les sol·licituds de participació acaba el dia 25 de febrer. El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans d’aquesta data: info@gremieditors.cat

AJUT DE L’ICEX:

Aquest certamen forma part del Pla sectorial a realitzar per la FGEE durant 2022, en el marc del Conveni de Col·laboració signat amb ICEX-España Exportación e InversionesEls expositors podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX (consultar els termes a les condicions de participació, pàgina 3).

CONSULTES:

MÉS INFORMACIÓ: