Estudi anual de la Asociación de las Cámaras del Libro de España (FEDECALI) que recull les dades sobre el comerç exterior del llibre a Espanya corresponent a l’any 2020.

A la Secretaria del Gremi disposem d’exemplars en paper que lliurarem als interessats.

  • L’exportació va arribar a la xifra de 391.756 milions d’euros, un 26% menys que en 2019.
  • La importació, a diferència del 2019, es va reduir un 32.08%.
  • L’aportació a la balança comercial segueix sent positiva, situant-se en 286.533 milions d’euros.
  • Amèrica segueix sent el mercat fonamental per a les editorials espanyoles, seguit de la Unió Europea.
  • La caiguda de l’exportació i de la importació té les seves causes en les dures mesures que el confinament va impactar a escala mundial per la pandèmia del COVID-19, que va suposar la paralització pràcticament total del comerç durant quasi tres mesos.
  • La Unió Europea es confirma com una destinació clau per al sector del llibre; el primer per als gràfics i el segon per als editors.
  • Destaca l’increment de 2 milions d’euros en la venda de drets, quantitat que pot  semblar petita, però amb una estimació mitjana de venda de 5.000 euros; la qual cosa suposa que s’ha incrementat substancialment el nombre de llibres en venda de drets.
  • Es manté l’exportació de manuals d’espanyol per a estrangers fruit de les accions específiques de promoció portades a terme pel sector.
  • Nord-Amèrica segueix refermant-se com a un dels mercats més importants arribant a ser -per algunes matèries- la segona destinació d’exportació.
  • Encara que la xifra en números absoluts segueix sent petita, l’exportació a destinacions diferents d’Amèrica o Europa (sobretot Àsia) representa ja el 16,24%.

Podeu descarregar-vos l’estudi complet en format PDF aquí