ESTUDI SOBRE LES PERCEPCIONS DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR DEL LLIBRELa Fundación Germán Sánchez Ruipérez està realitzant una investigació sobre la visió que tenen els professionals sobre la situació actual i futura del món del llibre. Hi col·laboren les diferents associacions representatives del sector del llibre.

Demanen que s’ompli un qüestionari de només 10 preguntes que no ocupa més de cinc minuts. Les respostes són totalment anònimes.

Els resultats d’aquest estudi reflectiran les inquietuds del sector del llibre i serviran de fonament per a les polítiques públiques de foment que s’encetin en el futur.

Enquesta