Estand de la FGEE a la FIL 2017

Estand de la FGEE a la FIL 2017

Un any més la Federación de Gremios de Editores de España participarà amb un estand col·lectiu dedicat a empreses amb mòdul individual o mòdul compartit. Enguany, Portugal serà el país invitat d’honor i la fira reserva com a dies de professionals el 27, 28 i 29 de novembre.

Us facilitem la informació que ens ha fet arribat la FGEE, així com la convocatòria de participació en aquesta fira. Us demanem que llegiu atentament tota la documentació.

Les modalitats i la contribució dels participants en el cost de l’estand són les mateixes que els anteriors tres anys:

  • Mòdul individual + taula i tres cadires: 1.500,00 euros
  • Mig mòdul + taula i cadires, a compartir amb una altra editorial: 750,00 euros

Cal trametre, degudament formalitzada, l’annex I o II, segons modalitat, per a la inclusió al catàleg firal.

Al realitzar la reserva del mòdul s’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Ca­talunya per transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària, per la qual cosa el Gremi emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’l.

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya abans del dia 16 de març.

Aquesta activitat forma part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2018 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX per la qual cosa els participants podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX per aquesta activitat que s’aplicaran segons els criteris que figuren a la convocatòria.

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi, telèfon 93 215 50 91.

Més informació: