• El sector editorial demana un gran pacte amb totes les forces polítiques per fomentar lhàbit lector a les escoles, donar suport a les llibreries i promoure el valor de la creació cultural

  • Les vendes de llibres creixeran per sisè any consecutiu impulsades per la lectura en paper

  • Preocupació perquè el llibre és l’únic sector cultural on la pirateria digital continua creixent

Patrici Tixis

Roda de premsa del president del Gremi, Patrici Tixis, celebrada a la seu del Gremi el dia 9 de desembre al matí

El Gremi dEditors de Catalunya reclama al conjunt de les administracions públiques més inversió per fomentar el llibre i la lectura després de tres anys de paràlisi política durant els quals la majoria dels compromisos anunciats per l’administració central, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona no s’han posat en marxa. El Gremi urgeix la necessitat que hi hagi estabilitat política després de tres anys de paràlisi en l’acció de govern.

El president del Gremi dEditors de Catalunya, Patrici Tixis, va fer ahir un balanç de l’exercici 2019 del sector editorial a Catalunya, amb motiu de la celebració de la 34a Nit de lEdició, i va assenyalar que «espera que aquest sigui el sisè any amb creixement consecutiu que podria situar-se a l’entorn del 2%. Aquest creixement segueix impulsat clarament pel llibre en paper que suposa el 95% del llibres que es venen».

Les editorials associades al Gremi dEditors de Catalunya representen més de 370 segells editorials i venen a ser la meitat de la producció editorial del conjunt d’Espanya (50,8%). La representativitat que té Catalunya respecte de la producció editorial al conjunt d’Espanya s’accentua principalment en matèries com la literatura (més del 80% del que s’edita a Espanya es produeix a Catalunya), el llibre infantil i juvenil (65% editat a Catalunya); els llibres de divulgació (77% produït a Catalunya); o diccionaris, enciclopèdies i còmics (75% s’editen a Catalunya).

Patrici Tixis va assenyalar que el 2019 ha estat un exercici en el que «el sector ha continuat demostrant la seva vitalitat i fortalesa però que lamentablement no hem tingut el suport de les administracions públiques que fa tres anys anunciaven importants estratègies per donar suport al llibre i a la lectura i pràcticament cap d’elles s’ha posat en marxa. Ha reclamat la necessitat que hi hagi estabilitat política per poder afrontar un pla integral de foment del llibre i la lectura amb inversions públiques i canvis estructurals a mig i llarg termini».

El president del Gremi dEditors de Catalunya ha destacat que «tenim un dèficit d’inversió pública en cultura important, situat a l’entorn del 0,65% del pressupost i creiem que hauria d’estar entre l’1,5 i el 2% per començar a estar a l’alçada dels països del nostre entorn com per exemple França que hi destina el 2,5%, segons les dades de l’agència europea Eurostat.

La Generalitat de Catalunya va aprovar fa tres anys el «Pla de lectura 2020» en el qual es preveia una inversió de 105 milions d’euros que no s’ha complert; l’Ajuntament de Barcelona, per unanimitat de tots els grups polítics, van aprovar el 2017 un «Pla del llibre i la lectura» que amb prou feina s’ha desenvolupat i l’administració central no ha posat en marxa cap iniciativa important en aquest tema i encara està per aprovar la reducció de l’IVA digital al 4%.

Patrici Tixis va reconèixer que «hi ha hagut iniciatives que s’han pogut mantenir com la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre” de la Generalitat de Catalunya, o les que s’han aprovat de l’Estatut de l’Artista per part del Govern espanyol i iniciatives de suport a les llibreries per part de l’Ajuntament de Barcelona, però portem ja tres anys de paràlisi política que han impedit posar en marxa la majoria dels compromisos adquirits prèviament».

El Gremi dEditors de Catalunya continua reclamant un Pacte d’Estat per fomentar el llibre i la lectura. «Es tractaria, afirma Patrici Tixis, que totes les forces polítiques acordessin un conjunt de mesures que permetessin fomentar l’hàbit lector al conjunt de la societat i especialment a l’ensenyament primari i secundari; donar suport a les llibreries, que són el principal agent i dinamitzador cultural de molts pobles, ciutats i barris; promoure el valor de la creació intel·lectual i mantenir el preu fix del llibre, que vol dir que els llibres tenen el mateix preu a qualsevol lloc que es venguin, cosa que permet mantenir la xarxa de llibreries i la bibliodiversitat».

Patrici Tixis va destacar que «el percentatge de llibres que es pirategen a la xarxa continua tenint unes proporcions molt elevades i que, malgrat les sentències favorables i el tancament d’algunes pàgines web, és molt elevat». Va citar les darreres dades de l’estudi de GFK, encarregat per La Coalición de creadores e industrias de contenidos, en el qual s’assenyala que l’any passat es van descarregar 425 milions de llibres il·lícits de la xarxa, un 1% més que l’any anterior, i que això significaria un lucre cessant de l’entorn dels 215 milions d’euros».