Logo-IRLLULLL’Institut Ramon Llull ha fet pública la primera convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2021.

  • Subvencions per a traducció a altres llengües d’obres de literatura i pensament (Termini exhaurit)

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

a) narrativa (adults i LIJ)
b) poesia
c) teatre
d) novel·la gràfica
e) pensament (no-ficció i humanitats)

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 18 de febrer fins al 29 d’abril, ambdós inclosos!

Consultes:

Maria Jesús Alonso: mjalonso@llull.cat

  • Subvencions per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades (Termini exhaurit)

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Finançament de les despeses corresponents a la remuneració de l’il·lustrador/a d’obres il·lustrades, que acompleixi les condicions que s’esmenten a les bases. L’obra per la qual es demana la subvenció haurà d’estar recollida contractualment segons una de les tres modalitats següents:

– Obra per encàrrec d’una editorial estrangera
– Cessió de drets d’una obra ja publicada
– Coedició internacional

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 18 de febrer fins al 29 d’abril, ambdós inclosos!

Consultes:

Rosa Crespí: rcrespi@llull.cat

  • Subvencions per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa (Termini exhaurit)

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Finançament de la traducció de fragments i elaboració de materials de promoció d’obres de literatura catalana i aranesa.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 18 de febrer fins al 13 de maig, ambdós inclosos!

Consultes:

Rosa Crespí: rcrespi@llull.cat

Més informació: