Cartografia de l’edició acadèmica iberoamericana 2013-2019

  • Sol·licitud d’ISBN per a llibres relacionats amb matèries acadèmiques 2013-2019
  • Participació per país en l’edició de llibres acadèmics 2013-2019
  • Els casos de Brasil, Espanya, Mèxic, Argentina, Colòmbia i Xile 2013-2019
  • Validació detallada de les editorials acadèmiques. El cas de Mèxic
infografia-colombia

Avançaments d’una cartografia de l’edició acadèmica a Colòmbia

  • Producció editorial general a Colòmbia
  • Producció de llibres acadèmics a Colòmbia per agent editorial
  • Producció acadèmica segons editorial
  • Idioma, formats, mitjana de pàgines dels llibres acadèmics, ISBN comerciable i no comerciable, traduccions, coedicions… dels llibres acadèmics
cartografia-colombia

Més informació: