fomento ministerioEl Ministerio de Cultura y Deporte ha confirmat que la convocatòria dels ajuts per a l’edició de llibres es publicarà al BOE a finals del mes d’octubre, amb el pressupost previst. El pagament als beneficiaris d’aquesta subvenció, una vegada exhaurits els terminis de comunicació, presentació i esmenes, es produirà en el primer quadrimestre de 2023.

Per a la convocatòria corresponent a l’any 2023, que està previst que es publiqui entre els mesos de juny i octubre (evitant el mes d’agost), ens informen que és probable que es produeixi un increment del pressupost assignat a aquest ajut.