La Cambra del Llibre de Catalunya, integrada pels gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i arts gràfiques de Catalunya, ha treballat conjuntament amb els representants del sector del cinema, les sales de concerts i el teatre, un projecte per incentivar l’activitat econòmica cultural i el consum de cultura per part de la ciutadania. Un projecte que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

L’acord es basa en l’emissió d’un BONUS CULTURA per comprar llibres o per bescanviar per entrades de teatre, de concerts o de cinema.

Com s’adquireix el BONUS CULTURA:

Què és el BONUS CULTURA?

És una iniciativa impulsada per 5 entitats del sector cultural (Cambra del Llibre de Catalunya, Gremi de Llibreters de Catalunya, Gremi de Cinemes de Catalunya, ADETCA i ASACC), que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu incentivar el consum cultural en el sector empresarial de la cultura de Barcelona:

 • Cinemes: compra d’entrades de cinemes
 • Llibreries: compra de llibres (llibreries enteses com a establiments oberts al públic adreçats principalment a la venda de llibres)
 • Sales de música: compra d’entrades de concerts
 • Teatres i sales d’arts escèniques: compra d’entrades d’espectacles escènics

Tant la gestió de l’usuari com la dels establiments adherits es gestiona a través d’una plataforma logística online dissenyada i gestionada pel TRESC.

El BONUS CULTURA té un valor de 40€, en què l’usuari del paga 30€ [+ 1€ de despeses de gestió] i l’Ajuntament de Barcelona li afegeix 10€.

El 13 de juliol es posaran a la venda 50.000 BONUS CULTURA; al setembre, 150.000 més. En total, 200.000 BONUS CULTURA durant l’any 2020.

El projecte es va presentar el passat 7 de juliol a les 12:00h hores (Edifici Disseny Hub, pl. Glòries Catalanes) i el BONUS CULTURA es posarà a la venda a partir del dilluns 13 de juliol.

Condicions d’ús del BONUS CULTURA

 • El BONUS CULTURA s’adquireix a través de la web del projecte: bonuscultura.com/barcelona
 • No hi ha límit de compra de BONUS CULTURA per usuari, ni tampoc de nombre de BONUS CULTURA a ser utilitzats en una mateixa compra.
 • Serà vàlid per a qualsevol compra en els establiments adherits a la iniciativa realitzada a partir de la seva entrada en vigor i fins al 31/12/2020. Dins del termini establert, es permet la compra d’entrades corresponents a sessions de cinema, concerts i espectacles posteriors a aquesta data.
 • El BONUS CULTURA permet la compra d’entrades o llibres en un únic acte de compra, identificable amb un codi únic [alfanumèric, codi de barres i codi QR].
 • En cas que el valor de la compra sigui superior al valor del BONUS CULTURA l’usuari haurà d’abonar la diferència. En cas que el valor de la compra sigui inferior al valor del BONUS CULTURA, l’establiment lliurarà a l’usuari un val de compra personalitzat pel valor diferencial, a gaudir en el mateix establiment durant un temps limitat fins a esgotar el seu valor. La diferència no podrà tornar-se en diners en efectiu en cap cas.
 • Un cop adquirit el BONUS CULTURA no s’admeten canvis ni devolucions de l’import.
 • Les entitats i els establiments adherits a aquesta iniciativa no garanteixen l’autenticitat dels BONUS CULTURA no adquirits a través de la plataforma oficial, declinant-se tota responsabilitat.
 • La validesa queda supeditada a la presentació del BONUS CULTURA complet i en bones condicions, així com a l’acreditació de la identitat de l’usuari.
 • L’organització es reserva la possibilitat de denegar el bescanvi del BONUS CULTURA quan els seus sistemes interns d’identificació alertin sobre la possibilitat d’irregularitats en la transacció.
 • Email de contacte: bonuscultura@bonuscultura.com

Condicions dels establiments adherits

 • L’adhesió de cada establiment a la iniciativa del BONUS CULTURA es formalitza mitjançant un formulari autogestionable, habilitat a la plataforma de gestió, on indica les seves dades comercials (per informar als usuaris) i fiscals (per tramitar les liquidacions). Un cop validada l’adhesió, l’establiment rebrà un missatge de confirmació amb dades d’accés al back office de la plataforma.
 • La validació del codi únic de cada BONUS CULTURA es farà, a través d’un espai habilitat a la web, en el mateix moment de la compra per evitar la seva utilització fraudulenta en altres establiments. Per fer efectiva la validació, l’establiment haurà de comprovar la identitat de l’usuari i introduir les dades següents a la plataforma:
  • codi únic del BONUS CULTURA
  • concepte de la compra
  • número de factura o ticket de la compra
 • La liquidació dels BONUS CULTURA a cada establiment es realitzarà mensualment, a partir del mes d’agost de 2020. Al tancament de cada període mensual, el TRESC liquidarà a cada establiment el valor de tots els BONUS CULTURA validats durant aquell període en el termini màxim de 7 dies a partir de la finalització del mes.
 • Email de contacte: empreses@bonuscultura.com
BONUS_CULTURA_projecte

 

BONUS_CULTURA_disseny

Més informació: