• Divendres, 11 de novembre de 2022
  • D’11.00h a 13.00h
  • Sala d’Actes de la Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20 de Madrid)
  • I també en streaming

La Biblioteca Nacional organitza una jornada informativa amb els editors amb motiu de la propera entrada en vigor de la Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal. Aquesta modificació actualitza i optimitza l’anterior normativa per a fer-la més adequada i efectiva en l’escenari dinàmic i canviant de la creació cultural i editorial actual. Així mateix, la nova norma pretén harmonitzar la Llei 23/2011 amb el Decret Reial 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línia.

Entre les principals novetats de la Llei 8/2022 està l’obligatorietat de dipositar els quatre exemplars corresponents de tota impressió sota demanda. Una altra de les grans novetats recau en el dipòsit de l’arxiu digital previ a la impressió de llibres i publicacions seriades. Es recullen algunes tipologies documentals, que abans no eren objecte del dipòsit legal, com els catàlegs de llibreries, editorials i subhastes, així com els punts de llibre o marca-pàgines. S’eliminen de l’obligació algunes tipologies, com les microformes, els passatemps, les estampes originals i les fotografies editades. Igualment es fa menció expressa dels videojocs, reconeixent el seu valor com a creació cultural. Algunes altres novetats es veuran en el decurs de la jornada.

Quan va entrar en vigor el Decret Reial 635/2015, la BNE va desenvolupar una eina per a poder donar un accés segur a les publicacions en línia ingressades en virtut del dipòsit legal, garantint la protecció dels drets de propietat intel·lectual. En aquesta jornada es repassarà també el seu funcionament i l’experiència en aquests anys, que serveix de precedent als canvis que introdueix la nova Llei.

En relació al dipòsit de l’arxiu digital, previ a la impressió de llibres i publicacions seriades, es presentarà la plataforma que ha creat la BNE per a facilitar als editors aquesta obligació. Es mostraran exemples tant amb monografies com amb publicacions periòdiques.

En finalitzar la jornada es deixarà un temps per tal que els editors puguin plantejar els seus dubtes i suggeriments.