La Federación de Gremios de Editores de España, en col·laboració amb l’ICEX i a través de les Oficines Comercials de les Ambaixades d’Espanya a Alemanya i França, organitza una Jornada Tècnica de Llibre Científico-Tècnic i Ciències Socials a celebrar a Madrid la darrera setmana de juny de 2018.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Aquesta jornada té per objecte donar a conèixer l’oferta i les novetats de les editorials espanyoles de llibres científico-tècnics i ciències socials a les editorials franceses i alemanyes compradores de drets.

Es realitzarà una breu presentació de les empreses espanyoles participants i els seus catàlegs de drets als compradors convocats. A continuació les editorials espanyoles podran mantenir entrevistes bilaterals amb els invitats.

La jornada, amb sessions de treball de matí i tarda, es realitzarà a Madrid la darrera setmana del mes de juny. La data fixada per la reunió i el lloc de celebració serà comunicat als participants amb la suficient antelació.

La quota de participació d’aquesta activitat ha estat fixada en 250 euros.

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import al Gremi d’Editors de Catalunya, mitjançant transferència bancària o demanar que es faci un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en aquestes jornades tindrà consideració de quota extraordinària.

Convocatòria i formulari d’inscripció:

Els interessats hauran de seguir les instruccions que ens han fet arribar des de la FGEE, complir íntegrament les condicions de participació fixades i formalitzar l’imprès corresponent que cal enviar per correu electrònic al Departament de Comerç Exterior de la Federación de Gremios de Editores de España, amb còpia a la Secretaria del Gremi:

El termini per a la recepció dels formularis acaba el dia 30 de març.

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb el Departament de Comerç Exterior de la FGEE, telèfon 91 534 51 95 (Mónica Arizcun)