Guadalajara_Estand FGEE 2015Un any més la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) participarà amb un estand col·lectiu dedicat a empreses amb mòdul individual. S’ha previst la participació amb mig mòdul, a compartir amb una altra editorial. Enguany, Amèrica Llatina serà l’invitat d’honor i la fira reserva com a dies de professionals el 28, 29 i 30 de novembre.

Us facilitem la informació que ens ha fet arribat la FGEE, així com la convocatòria de participació en aquesta fira. Us demanem que llegiu atentament tota la documentació.

 

Reserves de mòduls

Les editorials interessades a ser presents a la Fira han de formalitzar la reserva i fer arribar el pagament i els annexos a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya abans del dilluns 7 de març.

Les modalitats i la contribució dels participants en el cost de l’estand són les mateixes que en l’any passat:

  • Mòdul individual + taula i tres cadires: 1.500,00 euros
  • Mig mòdul + taula i cadires, a compartir amb una altra editorial: 750,00 euros

Al fer la reserva del mòdul s’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant d’un taló nominatiu al Gremi d’Editors de Ca­talunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte.Cal trametre, degudament formalitzada, l’annex I o II, segons modalitat, per a la inclusió al catàleg firal i el formulari de l’ICEX Declaraciones responsables y autorizaciones. Podeu sol·licitar a la Secretaria del Gremi aquestes fitxes en format Word.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consideració de quota extraordinària, per la qual cosa el GEC emetrà una factura per aquest concepte.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’l.

Aquesta activitat forma part del Pla Sectorial a realitzar per la FGEE durant 2016 en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICEX per la qual cosa els participants podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX per aquesta activitat que s’aplicaran segons els criteris que figuren a la convocatòria.

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi, telèfon 93 215.50.91.

 

Més informació: