Estand col·lectiu a LIBER 2018

Estand col·lectiu del Gremi a LIBER 2016 celebrat a Barcelona

Enguany LIBER se celebrarà del 3 al 5 d’octubre a Fira de Barcelona (recinte Gran Via).

Com és habitual, el Gremi ha previst un estand col·lectiu que posa a disposició dels associats i que serà compartit amb l’Ajuntament de Barcelona i amb l’ICEC, com l’any 2016 quan LIBER es va celebrar a Barcelona.

Estem treballant en el disseny de l’estand per tal de facilitar la presència del màxim nombre d’editors i hem fet un esforç per tal de mantenir els mateixos preus que el 2016 a Barcelona.

A continuació detallem les dues modalitats de participació (encara no podem facilitar les mides dels mòduls ni el nombre de prestatgeries):

  • UN MÒDUL PER EXPOSICIÓ DE LLIBRES + UNA TAULA

El mòdul estarà identificat amb el nom i, si és possible, el logo de l’empresa i la taula serà d’ús exclusiu de l’editor. La contribució dels participants en el cost de l’estand ha estat fixada en 1.000 euros (inclou la quota de participació, l’assegurança obligatòria i la inserció al catàleg i al web).

  • MIG MÒDUL A COMPARTIR AMB UNA ALTRA EDITORIAL + UNA TAULA D’ÚS COMÚ

El mòdul estarà identificat amb el nom i el logo, si és possible, de les dues empreses. Recordem que la contractació de mig mòdul comporta la utilització d’una taula i cadires amb una altra empresa. El repartiment del seu ús és un assumpte privat entre ambdós expositors i el Gremi no hi prendrà part. Per aquest motiu podreu demanar-nos més endavant conèixer el nom de l’editor amb qui compartireu mòdul per tal que us poseu d’acord prèviament per a confeccionar les agendes de treball respectant al màxim els torns d’ús de la taula. La contribució dels participants en el cost de l’estand ha estat fixada en 600 euros (inclou la quota de participació, l’assegurança obligatòria i la inserció al catàleg i al web).

Les empreses interessades en participar-hi han de formalitzar el formulari, seleccionar la modalitat de participació i fer efectiu el pagament corresponent per transferència bancària, abans del dia 29 de juny.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand del Gremi tindrà consideració de quota extraordinària i s’emetrà una factura per aquest concepte.

Per qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi.