estand-gremi-liber-2018-bcn

Estand col·lectiu del Gremi a LIBER 2018 celebrat a Barcelona

La Fira Internacional del Llibre (LIBER) se celebrarà del 5 al 7 d’octubre a Fira de Barcelona (recinte Gran Via, pavelló 1)

Com és habitual, el Gremi ha previst un estand col·lectiu que posa a disposició dels associats i que serà compartit amb l’Ajuntament de Barcelona i amb l’ICEC, com els darrers anys quan LIBER se celebra a Barcelona. Estem treballant en el disseny de l’estand per tal de facilitar la presència del màxim nombre d’editors.

Modalitat de participació:

Un mòdul per exposició de llibres amb una taula i cadires d’ús exclusiu

  • El mòdul estarà identificat amb el nom de l’editorial.
  • La taula serà d’ús exclusiu de cada empresa.
  • La contribució de les empreses participants en el cost de l’estand ha estat fixada en 1.250 euros (inclou la quota de participació, l’assegurança obligatòria i la inserció al catàleg i al web).
  • Encara no podem facilitar les dimensions dels mòduls ni el nombre de prestatgeries.
  • Si dues empreses es posen d’acord en compartir mòdul, les considerarem com a co-expositores a tots els efectes.
    [Aquesta modalitat comporta la utilització de la taula amb una altra empresa amb la qual us heu de posar d’acord. El repartiment del seu ús és un assumpte privat entre ambdós expositors i el Gremi no hi prendrà part]

Les empreses interessades en participar-hi han d’emplenar el formulari, abans del dia 1 de juny!

Després d’aquesta data, des de la Secretaria del Gremi, facilitarem els formularis per a la inscripció de l’empresa a la fira com a co-expositor i la seva inserció al catàleg firal.

L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand del Gremi tindrà consideració de quota extraordinària i s’emetrà una factura per aquest concepte.

Per qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria del Gremi: info@gremieditors.cat