L’1 de gener de 2016 van entrar en vigor les escales de gravamen i els tipus de retenció previstos en les actuals lleis de l’IRPF i de l’IRNR. L’assessoria fiscal del GEC, Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios, SLP, ha elaborat un documentamb la informació bàsica sobre sobre els canvis legals.

El document (veure abaix), inclou les escales de gravamen i dels tipus de retenció aplicables als rendiments a integrar en l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i en l’Impost sobre la renda de no residents (IRNR) que se satisfacin a partir de l’1 de gener de 2016.

També podeu consultar una comparativa respecte de les escales de gravamen i tipus de retenció que han estat en vigor durant el passat any 2015.

Documentació: