Estand de la FGEE a la passada Fira del Llibre de Bolonya 2016

Estand de la FGEE a la passada Fira del Llibre de Bolonya 2016

La bona acollida per part dels editors i professionals assistents a la darrera edició ha fet que la Federación de Editores de España (FGEE) hagi decidit tornar a participar en aquesta fira, amb el mateix estand que l’any passat obert, modern i funcional al que es realitzaran alguns canvis seguint suggeriments dels participants de l’edició passada.

 

Participació

Les editorials que hi vulguin participar hauran d’enviar la fitxa de participació en la moda­litat que correspongui (mòdul individual o mòdul a compartir).

S’ha d’efectuar el pagament total de l’import, mitjançant taló nominatiu al Gremi d’Editors de Catalunya, transferència bancària o demanar que fem un càrrec al vostre compte corrent per aquest concepte. L’import corresponent a la participació d’una editorial en l’estand de la FGEE tindrà consi­deració de quota extraordinària.

Es prega que els annexos es formalitzin a màquina per tal d’evitar confusions a l’hora de transcriure’ls. Si ho desitgeu, ens podeu demanar la versió en Word.

 

Ajut d’ICEX

Per a la participació en aquesta fira les editorials podran beneficiar-se d’un ajut de l’ICEX que s’aplicarà a les empreses que hagin format part de la participació agrupada en aquesta fira en un màxim de cinc ocasions, incloent 2017.

 

Termini dinscripció

El pagament i els annexos s’han de fer arribar a la Secretaria del Gremi d’Editors de Catalunya, abans del dia 30 de novembre.

 

Més informació: