sharing-a-futureL’Institut Català de les Empreses Culturals gestionarà l’estand col·lectiu amb el recolzament de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana. Entre el 3 i el 6 d’abril del 2017, compartirem estand a la fira de Bolonya amb l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Barcelona. A més, està previst contractar un espai més gran al de la darrera edició per tal que hi puguin participar el major nombre d’editorials catalanes en una diver­sitat de modalitats que facilitin la seva presència.

 

La distribució de l’estand

L’espai d’exposició a l’estand estarà distribuït en mòduls i una altra àrea es destinarà a exposició col·lecti­va i zona de treball

Mòdul individual

  • Preu: 900 euros
  • Cos de quatre prestatgeries d’un metre lineal aproximadament cadascuna, amb reproducció del logo de l’empresa i ús exclusiu d’una taula i cadires.
  • Inclou la inscripció firal, la inserció en el catàleg i un màxim de tres acreditacions.

Mig mòdul individual

  • Preu: 500 euros
  • Cos de dues prestatgeries d’un metre lineal aproximadament cadascuna, amb reproducció del logo de l’empresa, taula i cadires a compartir amb una altra editorial.
  • Inclou la inscripció firal, la inserció en el catàleg i un màxim de dues acreditacions.

Zona col·lectiva 

  • 30 euros per llibre
  • El nombre de llibres a exposar estarà en funció de l’espai disponible, amb un màxim de 5 exemplars. Els llibres s’exposaran en prestatgeries sense identificació i els editors disposa­ran d’una zona amb taules i cadires d’ús comú.
  • No inclou la inscripció firal ni la inserció en el catàleg i l’editor haurà d’acreditar-se individualment a través de la pàgina web de la fira. Podeu contractar opcionalment, la inscripció firal i la inserció en el catàleg, amb acreditació, amb un cost de 130 euros.

 

L'estand de l'Associació a la Fira del Llibre de Bolonya del 2016

L’estand de l’Associació a la Fira del Llibre de Bolonya del 2016

Inscripció a l’estand de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana

Cal fer la inscripció a través del formulari de participació abans del dia 15 de desembre. A continuació, des de la Secretaria ens posarem en contacte amb vosaltres per facilitar-vos els diferents formularis de la fira.

Per inscriure’t, fes clic sobre el botó d’enllaç:
FORMULARI DE PARTICIPACIÓ