L’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) i el Gremi d’Editors de Catalunya, a fi d’honrar la figura del gran traductor, poeta i humanista Ángel Crespo i tenint en compte que una gran proporció de les traduccions al castellà s’edita a Catalunya, convoquen cada any i des de 1998 el Premi de Traducció Ángel Crespo.

XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo

El Premi de Traducció Ángel Crespo, convocat per l’ACEC (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya), CEDRO (Centre Español de Derechos Reprográficos)  i el Gremi d’Editors de Catalunya, arriba a la seva XXI edició. El guardó, que ret homenatge a la figura del gran traductor, poeta i humanista Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926 – Barcelona, 1995), està reconegut com un dels certàmens més prestigiosos del món de la traducció a Espanya per l’alt nivell de les obres candidates de cada any.

En la present convocatòria, podrà optar a aquest premi tota traducció al castellà d’una obra literària (poesia, narrativa, teatre o assaig) publicada per primera vegada, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. La llengua de partida de la traducció podrà ser qualsevol de Comunitat Europea, a més del rus. El termini de presentació per a la present convocatòria finalitzarà el 15 d’octubre de 2020, i la resolució del jurat es farà pública durant la primera quinzena de desembre de 2020.

L’Any 2019, José María Micó va ser el guanyador del Premi Ángel Crespo per la traducció de la obra Dante Alighieri, Comèdia, proleg, comentaris i traducció de José María Micó.

Bases:

  1. Tots els anys s’atorgarà aquest premi a la traducció al castellà, no publicada amb anterioritat, d’una obra literària (poesia, narrativa, teatre o assaig) editada durant l’any anterior al de la convocatòria d’aquest.
  2. Podrà optar tota traducció al castellà d’una obra literària (poesia, narrativa, teatre o assaig) publicada per primera vegada i editada a Catalunya, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
  3. La llengua de partida de la traducció podrà ser qualsevol de les llengües de la Comunitat Europea a més del rus.
  4. De les obres que optin al premi hauran de presentar-se dos exemplars, juntament amb l’original corresponent, dirigits al Secretari del Jurado del XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo en la Secretaria de l’ACEC, carrer Canuda, 6, 5a. planta, 08002 Barcelona. El termini de presentació per a la present convocatòria finalitzarà el 15 d’octubre de 2019. Els dos exemplars de la traducció presentats no seran retornats i passaran a formar part de la biblioteca de l’ACEC.
  5. El jurat estarà compost com a màxim per cinc membres, tres dels quals han de ser professors pertanyents a la Facultat de Traducció d’una de les següents universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra o Universitat de Vic. Un membre del jurat actuarà com a secretari per coordinar les votacions i proclamar el veredicte. El jurat estarà facultat per efectuar consultes a quants especialistes consideri necessaris.
  6. La resolució del jurat es farà pública durant la primera quizena del mes de desembre de 2020.
  7. La dotació del XXIII  Premi de Traducció Ángel Crespo és de 3.000 euros.

Des del Gremi animem totes les editorials a presentar les seves obres en aquest reconegut guardó.