El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Després del programa professional i cultural desenvolupat a l’Spotlight 2022, l’Institut Ramon Llull i l’Institut Català de les Empreses Culturals organitzaran conjuntament un programa de match-making a la propera edició de la London Book Fair (18-20 d’abril de 2023).

El programa de reunions entre editorials i agències literàries catalanes, d’una banda, i editorials britàniques i nord-americanes, d’una altra banda, té per objectiu la venda de drets d’obres de literatura catalana.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

A qui va adreçat?

Es podran presentar a la crida les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que siguin editorials o agències literàries.

Gèneres literaris

L’edició de 2023 del match-making se centrarà  en la venda de drets de títols de ficció i no-ficció.

Condicions de participació en el match-making

Podran participar en el match-making les editorials i agències literàries que compleixin les condicions següents:

  • L’empresa sol·licitant ha de ser titular dels drets o ha de representar un mínim de tres autors d’obres de literatura (de ficció o no-ficció) originals en llengua catalana.
  • L’empresa sol·licitant ha d’haver fet un mínim de cinc cessions de drets per a les seves edicions en llengües estrangeres (excloent-ne el castellà), en el decurs dels darrers cinc anys, en relació amb obres de literatura, de ficció o no-ficció, originals en llengua catalana.
  • El representant de l’editorial o agència que viatgi a Londres ha d’haver assistit prèviament a altres fires internacionals del llibre i ha de tenir experiència en la venda de drets d’obres de literatura catalana.

Formulari

Les empreses sol·licitants hauran d’omplir aquest formulari amb dades diverses, incloent els seus interessos genèrics, les respostes a les tres condicions esmentades i hauran d’especificar també els noms de dues o tres editorials britàniques i/o nord-americanes amb les quals els interessaria reunir-se de manera prioritària.

Nombre de places

El match-making està pensat per a un màxim de 8 empreses. Cada empresa disposarà de 8 reunions (8 slots de mitja hora). Cada empresa gestionarà pel seu compte les reunions de la resta de dies de la fira.

Selecció de les empreses

Entre les empreses que acompleixin els criteris esmentats més amunt, l’Institut Ramon Llull triarà un màxim de 8 candidatures, aquelles que més s’ajustin al perfil de les editorials anglo-saxones que participin en el programa.

Les empreses interessades podran presentar la seva candidatura fins al divendres 18 de novembre!

Nota: Aquesta crida és independent de la convocatòria per assistir a l’estand de Catalunya de la London Book Fair 2023 que properament farà pública l’ICEC.

Més informació: