La Secretaria d’Estat de Comerç, a través de la Subdirecció General d’Inspecció, Certificació i Assistència Tècnica de Comerç Exterior, ens informen que s’ha publicat un qüestionari dirigit a empreses de la Unió Europea que fabriquen o venen productes industrials.

Aquesta enquesta s’ha posat en marxa per identificar els reptes específics als quals s’enfronta la indústria manufacturera de la UE respecte als procediments d’avaluació de la conformitat en els mercats fora de la UE.

A través d’aquesta enquesta, la Comissió Europea vol sensibilitzar a la indústria de la Unió Europea sobre les oportunitats que ofereixen els acords de reconeixement mutu (ARM) existents sobre avaluació de la conformitat celebrats per la UE.

L’enquesta romandrà disponible en línia fins al 3 d’abril de 2022!