El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

Convocatòria del Ministerio de Cultura y Deporte, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres corresponents a l’any 2022. BDNS (Identif.): 616962.

Se subvenciona la traducció i publicació a llengües estrangeres d’obres literàries o científiques, publicades originàriament en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials, i que compleixin una de les dues condicions:

    1. Que hagin estat publicades per una editorial espanyola i distribuïdes en el territori.
    2. Que hagin estat publicades per una editorial estrangera però el seu autor tingui la nacionalitat espanyola.

S’inclou la possibilitat de publicar la traducció en forma d’audiollibres.

Donat que en 2022 Espanya és el país invitat d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt, es valorarà especialment les propostes relacionades amb aquest àmbit comercial i lingüístic.

Podran sol·licitar aquestes subvencions empreses del sector editorial espanyoles o estrangeres.

Recordem que es tracta d’una convocatòria en règim competitiu. Per això és molt important posar especial atenció en la confecció de la Memòria del projecte atès que és el principal element amb el que compta la Comissió de Valoració a l’hora de jutjar els projectes.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de març al 4 de maig de 2022 a les 14h!

Més informació: