CEDROExisteixen plataformes a Internet que permeten als usuaris publicar i compartir documents (presentacions, articles, llibres o revistes) com Scribd, Issuu, etc.

Alguns autors i editors utilitzen aquest tipus de webs, que no s’ajusten al concepte de llibreries digitals, per a promocionar o vendre obres del seu catàleg i, per a fer-ho, generalment acostumen a subscriure acords amb els responsables de les pàgines.

No obstant, algunes d’elles, a més d’aquesta activitat legal, també donen accés a còpies pirates de publicacions. Per això, és important que els titulars de drets que utilitzen aquestes webs sol·licitin a aquests prestadors de serveis que estableixin, tal i com ha recomanat recentment la Unió Europea, mecanismes per a evitar aquestes pràctiques. Entre aquestes mesures es troben, per exemple, facilitar per mitjans electrònics la presentació de notificacions de retirada de contingut pirata; la publicació de la seva política de retirada i bloqueig de contingut; la difusió dels resultats d’aquesta activitat, i mesures eficients per a detectar i retirar automàticament continguts il·lícits.

A més, amb la finalitat d’evitar aquesta activitat il·lícita, CEDRO ha desenvolupat una intensa tasca per a identificar quines obres es comparteixen de forma legal i quines no. Amb l’objectiu de facilitar la labor d’aquesta entitat de gestió, seria de gran utilitat que els editors que són usuaris d’aquestes plataformes informin a CEDRO. Les editorials que vulguin col·laborar-hi poden enviar la informació per correu electrònic a cedroinspeccion@cedro.org

Més informació: