El BOE núm. 92 de data 16 d’abril ha publicat la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la traducció a llengües estrangeres.

Se subvenciona la traducció i publicació a llengües estrangeres d’obres literàries o científiques, publicades originàriament en castellà o en qualsevol de les llengües cooficials, i que compleixin una de les dues condicions:

a) que hagin estat publicades per una editorial espanyola i distribuïdes en el territori

b) que hagin estat publicades per una editorial estrangera però el seu autor tingui la naciona­litat espanyola

Podran sol·licitar aquestes subvencions empreses del sector editorial espanyoles o estrangeres.

Enguany els editors poden presentar fragments de cinc llibres amb un mínim de 20 pàgines per presentar-los en fires i portals de venda de drets.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat.

Logo-BOEMés informació: