Sistema d’Adquisició Bibliotecària (Tercera convocatòria)

SISTEMA D’ADQUISICIÓ BIBLIOTECÀRIA El darrer dia per presentar propostes al Sistema d’Adquisició Bibliotecària serà el 7 de novembre, inclòs.

S’ha resolt la tercera convocatòria de 2018 per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques. En el document que trobareu a continuació es recullen les dades bàsiques de la Resolució: avaluació de la gestió, evolució de la despesa pressupostària 2018 i llistat dels títols més demanats de cada camp temàtic.

Per a informació addicional o consultes, us podeu adreçar a:

  • Beatriu Cajal
  • Secció de Gestió de la Col·lecció del Servei de Biblioteques
  • Correu-e: sab.cultura@gencat.cat
SAB-2018-03-informe-resum