Sistema d’Adquisició BibliotecàriaEl Servei de Biblioteques ens ha facilitat l’informe d’activitat del programa d’ajuts a l’edició gestionat a través del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) durant 2018. En aquest informe trobareu:

  • La gestió del programa d’ajuts a l’edició
  • Les propostes dels editors
  • La demanda de les biblioteques
  • L’evolució de la despesa pressupostària
  • L’evolució general del programa d’ajuts via SAB 2018
  • El detall de la comanda per editorials
SAB-2018-Informe-resum-actuacions