Subministrament de llibres per a les biblioteques públiques de Navarra

logo__navarraDescripció: Constitueix l’objecte del contracte el subministrament de llibres i audiovisuals al Sistema de Biblioteques Públiques de Navarra pel 2017.

 

Lot 1: Ficció adults per a les biblioteques de la xarxa

 • Obres de literatura per adults en castellà, euskera i altres idiomes, així com obres d’autors navarresos
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 62.500 euros

 

Lot 2: No ficció adults per a les biblioteques de la xarxa

 • Obres dirigides al públic adult de coneixements i de referència, publicacions científico-tècniques, obres d’autores navarresos, obres referides a temes navarresos, obres de biblioteconomia i documentació, tant les editades en castellà com les editades en euskera
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 88 461,53 euros

 

Lot 3: Infantil i juvenil per a les biblioteques de la xarxa

 • Obres dirigides al públic infantil i juvenil de ficció (per a tots els nivells de lectura, inclòs prelectors) i obres de coneixements en castellà, en euskera i altres idiomes, així com obres d’autors navarresos
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 53 846,15 euros

 

Lot 4: Ficció i no ficció adults, infantil i juvenil per a la Biblioteca de Navarra

 • Obres de literatura per adults en castellà, euskera i altres idiomes, així com obres d’autors navarresos
 • Obres dirigides al públic adult de coneixements i de referència, publicacions científico-tècniques, obres d’autors navarresos, obres referides a temes navarresos, obres de biblioteconomia i documentació, tant les editades en castellà com les editades en euskera
 • Obres dirigides al públic infantil i juvenil de ficció (per a tots els nivells de lectura, inclòs prelectors) i obres de coneixements en castellà, en euskera i en altres idiomes, incloses les obres d’autors navarresos
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 62.500 euros

 

Lot 5: Audiovisuals per a les biblioteques de la xarxa i per a la biblioteca de Navarra.

 • Obres en format audiovisual, tant de ficció (pel·lícules), com de no ficció (documentals) i gravacions sonores (música i audiollibres) dirigides tant al públic adult com infantil i juvenil, de les que un mínim del 20% han d’estar destinades específicament al públic infantil i juvenil
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 46.280,99 euros
 • Valor estimat, IVA no inclòs: 1.254.354,68 euros

 

Objecte del contracte

 • Contracte: Subministraments
 • Forma d’adjudicació: Obert. L’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els criteris que figuren en el plec de condicions, en la invitació a licitar o a negociar o en el document descriptiu. Es realitzarà una subhasta electrònica: No
 • Variants: Sense variants
 • Garantia: Veure clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars
 • Termini execució: Aquest contracte podrà ser renovat: Sí
 • Nombre de renovacions possibles: 3 (2018, 2019 i 2020)
  En el cas de contractes renovables de subministrament o serveis, termini estimat per als contractes posteriors: en mesos: 12 (a partir de l’adjudicació del contracte)
 • Organisme: Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
 • Administració: AUTONÒMICA
 • Publicació: DOUE nº 49 de data 10/03/2017
 • Àrea: NAVARRA

Data límit de presentació: Fins al 18 d’abril de 2017 (18.4.2017)

 

Més informació:

Per sol·licitar més informació, cal adreçar-se a les següents direccions de contacte:

 • Adreça postal: Calle Navarrería, 39. 31001 Pamplona. A l’atenció d’Asun Maestro Pegenaute
 • Telèfon: +49 848426445
 • Fax: +49 848427788
 • Correu electrònic: amaestrop@navarra.es

 

Enllaços d’interès: