Subministrament de llibres, enregistraments sonors i audiovisuals i publicacions periòdiques per a les biblioteques de Mallorca – 3 Lots:

 • Lot núm. 1: Subministrament de llibres per a biblioteca en suport paper i electrònic
 • Lot núm. 2: Subministrament d’enregistraments sonors i audiovisuals destinats a la Biblioteca de Cultura Artesana i biblioteques del sistema insular de biblioteques
 • Lot núm. 3: Subministrament i distribució de publicacions periòdiques

 

Dades sobre convocatòria del concurs

 • Lloc de Lliurament: Biblioteques municipals i Artesana
 • VEC: 1.461.305,86 euros
 • PBL: Import net: 730.652.93 euros. Import total: 790.000,00 euros
 • Expedient: 1/15
 • Contracte: Subministraments
 • Forma d’adjudicació: Tramitació: ordinària. Procediment obert
 • Import: 790.000,00 euros
 • Variants: Sense variants
 • Garantia: Definitiva 5%
 • Termini execució: 2 anys – Admissió de pròrroga: Sí, per 2 anys més
 • Organisme: Consell Insular de Mallorca
 • Administració: PROVINCIAL

 

Publicació

 • BOE nº 49 de data 27/02/2017, pàgina 14823
 • DOUE nº 40 de data 25/02/2017
 • BOIB Illes Balears nº 28 de data 07/03/2017, pàgina 6567
 • Àrea: BALEARS

 

Terminis de presentació

 • Data Límit de Presentació: 3 de abril de 2017
 • Data Obertura: S’anunciarà en el perfil del contractant. 6 d’abril de 2017 a les 10.00h
 • Data límit d’obtenció de documentació i informació: 3 d’abril de 2017

 

Informació de contacte

 • Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
 • Correu electrònic: acatalan@conselldemallorca.net
 • Obtenció de documentació i informació: Servei Jurídic Administratiu de Cultura (Plaça de l’Hospital, 4 -07012 Palma-). Telèfon: 971 21 95 12

 

 

Més informació: