El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

S’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d’esdeveniments, personalitats o entitats de l’àmbit de la cultura catalana per al període 2022-2023 (ref. BDNS 646587).

Són subvencions per finançar, durant un període biennal, els projectes i les activitats relacionats amb commemoracions d’esdeveniments, personalitats o entitats de l’àmbit de la cultura catalana.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:

a) Commemoracions d’esdeveniments i de personalitats de l’àmbit cultural que hagin estat aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

b) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, d’entitats i d’empreses culturals de repercussió nacional o local, que no es puguin incloure a la modalitat a. Els aniversaris han de ser, com a mínim, de 50 anys en el cas de les entitats i les empreses, i sempre múltiples de 25 anys. Els aniversaris de personalitats han de ser, com a mínim, de 100 anys del seu naixement o de la seva mort, i sempre múltiples de 50. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta modalitat les entitats de cultura popular, ja que reben suport per una altra línia de subvencions. En aquesta modalitat b) hi poden optar les empreses, en el cas que la celebració de la commemoració o l’esdeveniment sigui excepcional, relacionada amb la mateixa empresa i les activitats tinguin lloc a Catalunya.

c) Commemoracions d’esdeveniments culturals excepcionals de més de 500 anys, que no es puguin incloure en la modalitat a.

S’entén per esdeveniment català aquell que hagi tingut lloc a Catalunya. S’entén per entitat catalana la que tingui seu social a Catalunya. I s’entén per personalitat catalana qui resideix a Catalunya i, en cas de personalitats difuntes, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya.

Les activitats de commemoració s’han de celebrar en el període biennal comprès entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l’any posterior a la concessió de la subvenció. També es poden subvencionar aquelles activitats preparatòries realitzades en l’any immediatament anterior al de la celebració de la commemoració.

El període per presentar sol·licituds és del 8 al 30 de setembre de 2022, a les 14h.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria.

Recomanem llegir atentament les bases.

Consultes:

  • Correu-e: osic@gencat.cat
  • Telèfon 93 551 13 84 (de dilluns a divendres de 9h a 14h)