LOGO-ICEC

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria ha finalitzat!

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències per a la cultura (ref. BDNS 556946).

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a l’objecte.

Requisits i condicions:

· Disposar d’un pla de desenvolupament d’audiències. A l’efecte d’aquestes bases, es considera que un pla de desenvolupament d’audiències ha de ser el resultat d’una estratègia per obtenir una incidència positiva en la gestió i el creixement de públics. El pla ha de contenir els antecedents, el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals, el seu calendari i les accions per poder atendre la demanda segons la diversitat de perfils de públics, les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per executar el pla, l’estratègia de la campanya de comunicació, difusió i màrqueting, i l’impacte previst o assolit, amb la seva avaluació, en aquest darrer cas.

· Dur a terme l’activitat o la inversió entre l’1 de gener i el 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

· Fer servir el català com a llengua vehicular en la difusió, la promoció i el màrqueting de les accions d’execució dels plans de desenvolupament d’audiències, com a mínim, en un 50%.

La quantia de la subvenció és com a màxim el 50% de les despeses subvencionables.

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 14 de març del 2023, tots dos inclosos!

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Consultes:

  • Pia Subias – piasubias@gencat.cat – Tel. 93 567 35 68
  • Consultes sobre la tramitació telemàtica: 93 552 91 66
    [L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 h de dilluns a divendres]

Més informació: